PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 14177 Първоинстанционни граждански дела 2017 Виолета Кожухарова 35 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2513 Първоинстанционни граждански дела 2017 Вера Коева На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 976 Първоинстанционни граждански дела 2017 Борислав Чернев На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 6040 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 2681 Административни дела 2017 Христо Христов Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14176 Първоинстанционни граждански дела 2017 Мирослава Данева 11 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 11982 Второинстанционни търговски дела 2017 Мария Богданова Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6039 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 975 Първоинстанционни граждански дела 2017 Борислав Чернев Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 7564 Първоинстанционни граждански дела 2017 Румяна Христова - Ненова 16 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2657 Административни дела 2017 Велизар Русинов Автоматично Протокол
Страница 9 от 48509