PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 14181 Първоинстанционни граждански дела 2017 Любомир Нинов 31 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6045 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 6044 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 14180 Първоинстанционни граждански дела 2017 Марина Георгиева 12 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 11983 Второинстанционни търговски дела 2017 Андрей Георгиев Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6043 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 14179 Първоинстанционни граждански дела 2017 Магдалена Давидова - Янева 34 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6042 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 14178 Първоинстанционни граждански дела 2017 Мартин Стаматов 40 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6041 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 2682 Административни дела 2017 Галина Радикова Автоматично Протокол
Страница 8 от 48509