PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 14184 Първоинстанционни граждански дела 2017 Нела Иванова 33 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6050 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 6049 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 6048 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 14183 Първоинстанционни граждански дела 2017 Любомир Нинов 31 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6047 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 2684 Административни дела 2017 Даниела Драгнева Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14182 Първоинстанционни граждански дела 2017 Елина Карагьозова 10 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6046 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 582 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Стефан Шарланджиев Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2683 Административни дела 2017 Станимира Друмева Автоматично Протокол
Страница 7 от 48509