PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 763 Второинстанционни граждански дела 2017 Станислав Стефански Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14839 Първоинстанционни граждански дела 2017 Живко Желев Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14190 Първоинстанционни граждански дела 2017 Михаил Михайлов 21 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14189 Първоинстанционни граждански дела 2017 Любомир Нинов 31 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2685 Административни дела 2017 Панайот Генков Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 690 Търговски дела 2000 Димитринка Гайнова Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14188 Първоинстанционни граждански дела 2017 Добрина Петрова 48 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14187 Първоинстанционни граждански дела 2017 Камелия Василева - Георгиева 25 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14186 Първоинстанционни граждански дела 2017 Михаил Михайлов 21 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6051 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 14185 Първоинстанционни граждански дела 2017 Николай Стоянов 9 с-в Автоматично Протокол
Страница 6 от 48509