PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 2688 Административни дела 2017 Даниела Драгнева Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14843 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 14842 Първоинстанционни граждански дела 2017 Павел Павлов Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2687 Административни дела 2017 Станимир Христов Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 764 Второинстанционни граждански дела 2017 Георги Драгостинов Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14193 Първоинстанционни граждански дела 2017 Геновева Илиева 24 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14841 Първоинстанционни граждански дела 2017 Анета Трайкова Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14192 Първоинстанционни граждански дела 2017 Любомир Нинов 31 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2686 Административни дела 2017 Станимир Христов Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14840 Първоинстанционни граждански дела 2017 Георги Димитров Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14191 Първоинстанционни граждански дела 2017 Даниела Павлова 14 с-в Автоматично Протокол
Страница 5 от 48509