PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.5.2016 г. 1420 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Аделина Каменова - 3-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1419 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Вилислава Ангелова - 4-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1418 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Аделина Каменова - 3-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1417 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Аделина Каменова - 3-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1416 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Вилислава Ангелова - 4-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1415 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Вилислава Ангелова - 4-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1414 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Вилислава Ангелова - 4-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1413 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Вилислава Ангелова - 4-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1412 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Аделина Каменова - 3-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1411 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Аделина Каменова - 3-ти състав На дежурен съдия Протокол
20.5.2016 г. 1410 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Аделина Каменова - 3-ти състав На дежурен съдия Протокол