PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 14199 Първоинстанционни граждански дела 2017 Димитър Димитров 49 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14846 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 14198 Първоинстанционни граждански дела 2017 Светослав Тодоров 41 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 766 Второинстанционни граждански дела 2017 Илина Джукова Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 14197 Първоинстанционни граждански дела 2017 Светослав Тодоров 41 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14846 Първоинстанционни граждански дела 2017 Диляна Славова Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14196 Първоинстанционни граждански дела 2017 Даниела Павлова 14 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14845 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 14195 Първоинстанционни граждански дела 2017 Николай Стоянов 9 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14194 Първоинстанционни граждански дела 2017 Мирослава Данева 11 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14844 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
Страница 4 от 48509