PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 14204 Първоинстанционни граждански дела 2017 Пламен Атанасов 8 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14850 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 14203 Първоинстанционни граждански дела 2017 Даниела Павлова 14 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14849 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 14202 Първоинстанционни граждански дела 2017 Румяна Христова - Ненова 16 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14848 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 768 Второинстанционни граждански дела 2017 Маруся Кънева Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14201 Първоинстанционни граждански дела 2017 Стоян Колев 43 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14200 Първоинстанционни граждански дела 2017 Деница Славова 18 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 767 Второинстанционни граждански дела 2017 Иванка Димова Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14847 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тоско Ангелов На дежурен съдия Протокол
Страница 3 от 48509