PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 14215 Първоинстанционни граждански дела 2017 Геновева Илиева 24 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14214 Първоинстанционни граждански дела 2017 Евгения Мечева 20 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14213 Първоинстанционни граждански дела 2017 Нела Иванова 33 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14212 Първоинстанционни граждански дела 2017 Даниела Павлова 14 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14211 Първоинстанционни граждански дела 2017 Димитър Димитров 49 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14210 Първоинстанционни граждански дела 2017 Виолета Кожухарова 35 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14209 Първоинстанционни граждански дела 2017 Христина Сярова 17 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14208 Първоинстанционни граждански дела 2017 Любомир Нинов 31 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14207 Първоинстанционни граждански дела 2017 Димитър Димитров 49 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14206 Първоинстанционни граждански дела 2017 Добрина Петрова 48 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14205 Първоинстанционни граждански дела 2017 Евгения Мечева 20 с-в Автоматично Протокол
Страница 2 от 48509