PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 887 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Румяна Христова - Ненова 16 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6038 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 2680 Административни дела 2017 Даниела Драгнева Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 974 Първоинстанционни граждански дела 2017 Борислав Чернев Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 11981 Второинстанционни търговски дела 2017 Йоанна Станева Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2656 Административни дела 2017 Таня Комсалова - Колева Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 6037 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Георгиева Ръчно Протокол
20.9.2017 г. 976 Първоинстанционни граждански дела 2017 Пенка Йорданова На дежурен съдия Протокол
20.9.2017 г. 2679 Административни дела 2017 Даниела Драгнева Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 973 Първоинстанционни граждански дела 2017 Борислав Чернев Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 2655 Административни дела 2017 Владимир Вълчев Автоматично Протокол
Страница 10 от 48509