PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 2402 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
21.1.2022 г. 21 Второинстанционни наказателни дела 2022 Галена Чешмеджиева-Дякова Автоматично Протокол
17.1.2022 г. 20 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
17.1.2022 г. 19 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
17.1.2022 г. 18 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
17.1.2022 г. 17 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
17.1.2022 г. 16 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
13.1.2022 г. 15 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
13.1.2022 г. 14 Второинстанционни наказателни дела 2022 Йълдъз Агуш Автоматично Протокол
13.1.2022 г. 13 Второинстанционни наказателни дела 2022 Росица Басарболиева Автоматично Протокол
10.1.2022 г. 12 Второинстанционни наказателни дела 2022 Диан Василев Автоматично Протокол
10.1.2022 г. 11 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
Страница 1 от 219