PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 9442 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
17.4.2024 г. 359 Второинстанционни наказателни дела 2024 Росица Басарболиева Автоматично Протокол
17.4.2024 г. 358 Второинстанционни наказателни дела 2024 Диана Калоянова Ръчно Протокол
17.4.2024 г. 357 Второинстанционни наказателни дела 2024 Диана Калоянова Автоматично Протокол
17.4.2024 г. 356 Административни дела 2024 Диана Калоянова Автоматично Протокол
16.4.2024 г. 355 Второинстанционни наказателни дела 2024 Диана Калоянова Автоматично Протокол
16.4.2024 г. 354 Второинстанционни наказателни дела 2024 Вилиана Върбанова Автоматично Протокол
16.4.2024 г. 353 Второинстанционни наказателни дела 2024 Галена Дякова Автоматично Протокол
16.4.2024 г. 352 Второинстанционни наказателни дела 2024 Диана Калоянова Автоматично Протокол
16.4.2024 г. 351 Второинстанционни наказателни дела 2024 Спас Спасов Автоматично Протокол
16.4.2024 г. 350 Административни дела 2024 Елица Димитрова Автоматично Протокол
16.4.2024 г. 346 Административни дела 2024 Елица Димитрова Автоматично Протокол
Страница 1 от 859