PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 6216 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
14.6.2021 г. 186 Второинстанционни наказателни дела 2021 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
14.6.2021 г. 185 Второинстанционни наказателни дела 2021 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
14.6.2021 г. 379 Административни дела 2021 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
14.6.2021 г. 378 Административни дела 2021 Галена Чешмеджиева-Дякова Автоматично Протокол
11.6.2021 г. 377 Административни дела 2021 Галена Чешмеджиева-Дякова Автоматично Протокол
11.6.2021 г. 376 Административни дела 2021 Росица Басарболиева Автоматично Протокол
10.6.2021 г. 184 Второинстанционни наказателни дела 2021 Диан Василев Автоматично Протокол
10.6.2021 г. 183 Второинстанционни наказателни дела 2021 Росица Басарболиева Автоматично Протокол
10.6.2021 г. 182 Второинстанционни наказателни дела 2021 Диан Василев Автоматично Протокол
10.6.2021 г. 181 Второинстанционни наказателни дела 2021 Елица Димитрова Автоматично Протокол
10.6.2021 г. 375 Административни дела 2021 Диан Василев Автоматично Протокол
Страница 1 от 566