PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 8730 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
28.9.2023 г. 332 Второинстанционни наказателни дела 2023 Елица Димитрова Автоматично Протокол
28.9.2023 г. 331 Второинстанционни наказателни дела 2023 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
28.9.2023 г. 330 Второинстанционни наказателни дела 2023 Спас Спасов Автоматично Протокол
28.9.2023 г. 558 Административни дела 2023 Диан Василев Автоматично Протокол
28.9.2023 г. 557 Административни дела 2023 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
28.9.2023 г. 556 Административни дела 2023 Елица Димитрова Автоматично Протокол
28.9.2023 г. 555 Административни дела 2023 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
27.9.2023 г. 329 Второинстанционни наказателни дела 2023 Росица Басарболиева Автоматично Протокол
27.9.2023 г. 328 Второинстанционни наказателни дела 2023 Росица Басарболиева Автоматично Протокол
27.9.2023 г. 554 Административни дела 2023 Галена Чешмеджиева-Дякова Автоматично Протокол
27.9.2023 г. 553 Административни дела 2023 Галена Чешмеджиева-Дякова Автоматично Протокол
Страница 1 от 794