PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 6549 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2021 г. 309 Второинстанционни наказателни дела 2021 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
20.9.2021 г. 308 Второинстанционни наказателни дела 2021 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
20.9.2021 г. 307 Второинстанционни наказателни дела 2021 Елица Димитрова Автоматично Протокол
20.9.2021 г. 554 Административни дела 2021 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
17.9.2021 г. 577 Административни дела 2021 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
17.9.2021 г. 576 Административни дела 2021 Йълдъз Агуш Автоматично Протокол
17.9.2021 г. 575 Административни дела 2021 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
17.9.2021 г. 574 Административни дела 2021 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
17.9.2021 г. 573 Административни дела 2021 Галена Чешмеджиева-Дякова Автоматично Протокол
16.9.2021 г. 572 Административни дела 2021 Димитринка Купринджийска Автоматично Протокол
16.9.2021 г. 571 Административни дела 2021 Димитринка Купринджийска Автоматично Протокол
Страница 1 от 596