PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 7853 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
26.1.2023 г. 27 Второинстанционни наказателни дела 2023 Диана Калоянова-Христова Автоматично Протокол
26.1.2023 г. 26 Второинстанционни наказателни дела 2023 Диана Калоянова-Христова Автоматично Протокол
26.1.2023 г. 25 Второинстанционни наказателни дела 2023 Диана Калоянова-Христова Автоматично Протокол
26.1.2023 г. 24 Второинстанционни наказателни дела 2023 Йълдъз Агуш Автоматично Протокол
25.1.2023 г. 44 Административни дела 2023 Елица Димитрова Автоматично Протокол
25.1.2023 г. 44 Административни дела 2023 Спас Спасов Автоматично Протокол
25.1.2023 г. 43 Административни дела 2023 Галена Чешмеджиева-Дякова На дежурен съдия Протокол
25.1.2023 г. 42 Административни дела 2023 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
24.1.2023 г. 23 Второинстанционни наказателни дела 2023 Елица Димитрова Автоматично Протокол
24.1.2023 г. 22 Второинстанционни наказателни дела 2023 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
24.1.2023 г. 41 Административни дела 2023 Ивайло Иванов Ръчно Протокол
Страница 1 от 714