PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 7589 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
4.10.2022 г. 435 Административни дела 2022 Йълдъз Агуш Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 434 Административни дела 2022 Йълдъз Агуш Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 433 Административни дела 2022 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 432 Административни дела 2022 Спас Спасов Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 431 Административни дела 2022 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
3.10.2022 г. 365 Второинстанционни наказателни дела 2022 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
3.10.2022 г. 430 Административни дела 2022 Ивайло Иванов Автоматично Протокол
3.10.2022 г. 429 Административни дела 2022 Росица Басарболиева Автоматично Протокол
30.9.2022 г. 364 Второинстанционни наказателни дела 2022 Йълдъз Агуш Автоматично Протокол
30.9.2022 г. 363 Второинстанционни наказателни дела 2022 Елица Димитрова Автоматично Протокол
30.9.2022 г. 362 Второинстанционни наказателни дела 2022 Спас Спасов Автоматично Протокол
Страница 1 от 690