PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 54066 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
29.9.2023 г. 2066 Първоинстанционни наказателни дела 2023 Ростислава Георгиева На дежурен съдия Протокол
29.9.2023 г. 2065 Първоинстанционни наказателни дела 2023 Ростислава Георгиева На дежурен съдия Протокол
29.9.2023 г. 2064 Първоинстанционни наказателни дела 2023 Ростислава Георгиева На дежурен съдия Протокол
29.9.2023 г. 2063 Първоинстанционни наказателни дела 2023 Пламена Недялкова Автоматично Протокол
29.9.2023 г. 2062 Първоинстанционни наказателни дела 2023 Валентина Тонева Автоматично Протокол
29.9.2023 г. 2061 Първоинстанционни наказателни дела 2023 Емилиян Ангелов Автоматично Протокол
29.9.2023 г. 2034 Първоинстанционни наказателни дела 2023 Мирослав Марков Автоматично Протокол
29.9.2023 г. 2142 Първоинстанционни граждански дела 2023 Зара Иванова Автоматично Протокол
29.9.2023 г. 2141 Първоинстанционни граждански дела 2023 Калин Колешански Автоматично Протокол
29.9.2023 г. 2140 Първоинстанционни граждански дела 2023 Калин Колешански Автоматично Протокол
29.9.2023 г. 2139 Първоинстанционни граждански дела 2023 Надежда Кирилова Автоматично Протокол
Страница 1 от 4916