PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 47789 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
4.10.2022 г. 2004 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
4.10.2022 г. 2003 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
4.10.2022 г. 2002 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Ростислава Георгиева Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 2138 Първоинстанционни граждански дела 2022 Жанет Христова Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 2137 Първоинстанционни граждански дела 2022 Петина Николова Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 1836 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Калин Колешански Автоматично Протокол
4.10.2022 г. 2001 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Людмила Григорова-Митева Ръчно Протокол
4.10.2022 г. 2000 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Людмила Григорова-Митева Ръчно Протокол
4.10.2022 г. 1999 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Людмила Григорова-Митева Ръчно Протокол
4.10.2022 г. 1998 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Людмила Григорова-Митева Ръчно Протокол
4.10.2022 г. 2136 Първоинстанционни граждански дела 2022 Петина Николова Автоматично Протокол
Страница 1 от 4345