PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 30113 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
13.11.2019 г. 2415 Първоинстанционни наказателни дела 2019 Пламена Недялкова Автоматично Протокол
13.11.2019 г. 3374 Първоинстанционни граждански дела 2019 Людмила Григорова - Митева На дежурен съдия Протокол
13.11.2019 г. 3374 Първоинстанционни граждански дела 2019 Валентина Тонева Автоматично Протокол
13.11.2019 г. 2414 Първоинстанционни наказателни дела 2019 Емилиян Ангелов На дежурен съдия Протокол
13.11.2019 г. 2413 Първоинстанционни наказателни дела 2019 Емилиян Ангелов На дежурен съдия Протокол
13.11.2019 г. 2412 Първоинстанционни наказателни дела 2019 Валентина Тонева Автоматично Протокол
13.11.2019 г. 2411 Първоинстанционни наказателни дела 2019 Емилиян Ангелов Ръчно Протокол
13.11.2019 г. 3373 Първоинстанционни граждански дела 2019 Димитър Димитров Автоматично Протокол
13.11.2019 г. 3372 Първоинстанционни граждански дела 2019 Жанет Христова Автоматично Протокол
13.11.2019 г. 3371 Първоинстанционни граждански дела 2019 Теодора Йорданова - Момова Автоматично Протокол
13.11.2019 г. 3370 Първоинстанционни граждански дела 2019 Валентина Тонева Автоматично Протокол
Страница 1 от 2738