PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 39733 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
14.6.2021 г. 1015 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
14.6.2021 г. 1014 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
14.6.2021 г. 1013 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
14.6.2021 г. 1012 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
14.6.2021 г. 1011 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
14.6.2021 г. 1010 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
14.6.2021 г. 1009 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Диана Георгиева Автоматично Протокол
14.6.2021 г. 1008 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Ростислава Георгиева Автоматично Протокол
14.6.2021 г. 1007 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Надежда Кирилова Автоматично Протокол
14.6.2021 г. 1006 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева Автоматично Протокол
14.6.2021 г. 1005 Първоинстанционни наказателни дела 2021 Валентина Тонева На дежурен съдия Протокол
Страница 1 от 3613