PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 43456 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
21.1.2022 г. 113 Първоинстанционни граждански дела 2022 Калин Колешански Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 112 Първоинстанционни граждански дела 2022 Теодора Йорданова-Момова Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 111 Първоинстанционни граждански дела 2022 Людмила Григорова-Митева Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 175 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Людмила Григорова-Митева Ръчно Протокол
21.1.2022 г. 174 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Валентина Тонева Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 173 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Пламена Недялкова Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 172 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Пламена Недялкова На дежурен съдия Протокол
21.1.2022 г. 171 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Валентина Тонева Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 170 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Емилиян Ангелов Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 169 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Красимир Кръстев Автоматично Протокол
21.1.2022 г. 168 Първоинстанционни наказателни дела 2022 Пламена Недялкова Автоматично Протокол
Страница 1 от 3951