PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 10841 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.10.2017 г. 550 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Нина Каменова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 549 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Нина Каменова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 219 Първоинстанционни граждански дела 2017 Албена Миронова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 2727 Първоинстанционни граждански дела 2017 Борислава Борисова На дежурен съдия Протокол
20.10.2017 г. 2726 Първоинстанционни граждански дела 2017 Албена Миронова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 2725 Първоинстанционни граждански дела 2017 Нина Каменова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 2724 Първоинстанционни граждански дела 2017 Нина Каменова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 2723 Първоинстанционни граждански дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 2722 Първоинстанционни граждански дела 2017 Албена Миронова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 2721 Първоинстанционни граждански дела 2017 Нина Каменова Автоматично Протокол
20.10.2017 г. 2720 Първоинстанционни граждански дела 2017 Албена Миронова Автоматично Протокол
Страница 1 от 986