PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 12870 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.4.2018 г. 2633 Първоинстанционни граждански дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 2900 Първоинстанционни граждански дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 152 Първоинстанционни граждански дела 2018 Албена Миронова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 2433 Първоинстанционни граждански дела 2017 Борислава Борисова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 2441 Първоинстанционни граждански дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 541 Първоинстанционни граждански дела 2018 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 540 Първоинстанционни граждански дела 2018 Албена Миронова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 461 Първоинстанционни граждански дела 2018 Албена Миронова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 3280 Първоинстанционни граждански дела 2017 Албена Миронова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 391 Първоинстанционни граждански дела 2018 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
20.4.2018 г. 502 Първоинстанционни граждански дела 2018 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
Страница 1 от 1170