PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 11560 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
15.12.2017 г. 683 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Боряна Ангелова На дежурен съдия Протокол
15.12.2017 г. 3160 Първоинстанционни граждански дела 2017 Борислава Борисова Автоматично Протокол
15.12.2017 г. 3159 Първоинстанционни граждански дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
15.12.2017 г. 3158 Първоинстанционни граждански дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
15.12.2017 г. 682 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Борислава Борисова Автоматично Протокол
15.12.2017 г. 681 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
15.12.2017 г. 680 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Боряна Ангелова Автоматично Протокол
14.12.2017 г. 679 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Боряна Ангелова На дежурен съдия Протокол
14.12.2017 г. 678 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Боряна Ангелова На дежурен съдия Протокол
14.12.2017 г. 677 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Боряна Ангелова На дежурен съдия Протокол
14.12.2017 г. 564 Изпълнителни дела 2017 Александър Александров Автоматично Протокол
Страница 1 от 1051