PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 998881 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
23.4.2017 г. 1798 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Христинка Христова-Божкова Ръчно Протокол
23.4.2017 г. 1797 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Христинка Христова-Божкова Ръчно Протокол
23.4.2017 г. 188 Първоинстанционни наказателни дела 2017 ВЕСЕЛИН ПЕТРИЧЕВ На дежурен съдия Протокол
23.4.2017 г. 201 Първоинстанционни наказателни дела 2017 ДАРИНА ПОПОВА На дежурен съдия Протокол
23.4.2017 г. 200 Първоинстанционни наказателни дела 2017 ДАРИНА ПОПОВА На дежурен съдия Протокол
23.4.2017 г. 1796 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Христинка Христова-Божкова Ръчно Протокол
23.4.2017 г. 322 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Минчо Танев На дежурен съдия Протокол
23.4.2017 г. 321 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Минчо Танев На дежурен съдия Протокол
23.4.2017 г. 320 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Минчо Танев На дежурен съдия Протокол
23.4.2017 г. 319 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Минчо Танев На дежурен съдия Протокол
23.4.2017 г. 468 Първоинстанционни наказателни дела 2017 ДАНИЕЛА НИКОЛОВА На дежурен съдия Протокол
Страница 1 от 90808