PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 1056425 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
23.5.2017 г. 6314 Второинстанционни граждански дела 2017 Росен Димитров Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6313 Второинстанционни граждански дела 2017 Елена Маврова Ръчно Протокол
23.5.2017 г. 6312 Второинстанционни граждански дела 2017 Калина Анастасова Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6311 Второинстанционни граждански дела 2017 Десислава Янева-Димитрова Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6310 Второинстанционни граждански дела 2017 Велина Пейчинова-Ташева Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6309 Второинстанционни граждански дела 2017 Валентин Бойкинов Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6308 Второинстанционни граждански дела 2017 Илиана Станкова Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6307 Второинстанционни граждански дела 2017 Анелия Маркова Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6306 Второинстанционни граждански дела 2017 Мария Богданова Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6305 Второинстанционни граждански дела 2017 Мария Райкинска Автоматично Протокол
23.5.2017 г. 6304 Второинстанционни граждански дела 2017 Иванка Иванова Автоматично Протокол
Страница 1 от 96039