PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 832658 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.1.2017 г. 76 Първоинстанционни граждански дела 2017 Искра Трендафилова Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 75 Първоинстанционни граждански дела 2017 Велина Полежанова Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 498 Търговски дела 2017 Мария Райкинска Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 497 Търговски дела 2017 Румяна Спасова-Кежова Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 496 Търговски дела 2017 Мария Бойчева Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 495 Търговски дела 2017 Жаклин Петрова-Комитова Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 494 Търговски дела 2017 Мирослава Кацарска-Пантева Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 493 Търговски дела 2017 Татяна Костадинова Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 492 Търговски дела 2017 Мариана Георгиева Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 491 Търговски дела 2017 Анна Ненова-Вълканова Автоматично Протокол
20.1.2017 г. 490 Търговски дела 2017 Елена Радева Автоматично Протокол
Страница 1 от 75697