PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 533591 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.9.2017 г. 14226 Първоинстанционни граждански дела 2017 Христина Сярова 17 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14225 Първоинстанционни граждански дела 2017 Елина Карагьозова 10 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14224 Първоинстанционни граждански дела 2017 Стоян Колев 43 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14223 Първоинстанционни граждански дела 2017 Любомир Нинов 31 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14222 Първоинстанционни граждански дела 2017 Христина Тодорова - Колева 39 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14221 Първоинстанционни граждански дела 2017 Марина Георгиева 12 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14220 Първоинстанционни граждански дела 2017 Марина Георгиева 12 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14219 Първоинстанционни граждански дела 2017 Любомир Нинов 31 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14218 Първоинстанционни граждански дела 2017 Камелия Василева - Георгиева 25 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14217 Първоинстанционни граждански дела 2017 Деница Славова 18 с-в Автоматично Протокол
20.9.2017 г. 14216 Първоинстанционни граждански дела 2017 Геновева Илиева 24 с-в Автоматично Протокол
Страница 1 от 48509