PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 961048 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
30.3.2017 г. 621 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Екатерина Николова Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 620 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Мирослава Йорданова Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 619 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Владимир Пензов Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 618 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Мирослава Йорданова Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 617 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Калина Иванова Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 616 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Владимир Пензов Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 615 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Екатерина Николова Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 1426 Първоинстанционни граждански дела 2017 Живка Желязкова - Спирова Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 1425 Първоинстанционни граждански дела 2017 Петя Петрова-Светиева Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 614 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Георги Янев Автоматично Протокол
30.3.2017 г. 1424 Първоинстанционни граждански дела 2017 Светозар Светиев Автоматично Протокол
Страница 1 от 87368