PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 414886 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
22.7.2017 г. 2183 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Тодор Минов На дежурен съдия Протокол
22.7.2017 г. 2182 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Тодор Минов На дежурен съдия Протокол
22.7.2017 г. 2181 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Тодор Минов На дежурен съдия Протокол
22.7.2017 г. 2180 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Тодор Минов На дежурен съдия Протокол
22.7.2017 г. 3515 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Доротея Мишкова-Кехайова Ръчно Протокол
22.7.2017 г. 3615 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Мая Стефанова На дежурен съдия Протокол
22.7.2017 г. 4719 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Димитър Кацарев Ръчно Протокол
22.7.2017 г. 394 Първоинстанционни наказателни дела 2017 ГЮРАЙ МУРАДОВ На дежурен съдия Протокол
22.7.2017 г. 393 Първоинстанционни наказателни дела 2017 ГЮРАЙ МУРАДОВ На дежурен съдия Протокол
22.7.2017 г. 3514 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Доротея Мишкова-Кехайова Ръчно Протокол
22.7.2017 г. 3614 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Мая Стефанова На дежурен съдия Протокол
Страница 1 от 37717