PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 1128676 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
27.6.2017 г. 4662 Първоинстанционни граждански дела 2017 Силвия Петрова Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 3147 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Светлин Иванов Ръчно Протокол
27.6.2017 г. 7091 Административни дела 2017 Пламен Горелски Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 1096 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Стела Михайлова Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 7090 Административни дела 2017 Калина Пецова Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 4661 Първоинстанционни граждански дела 2017 Ивелина Мавродиева Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 8686 Първоинстанционни граждански дела 2017 Пламен Атанасов 8 с-в Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 378 Търговски дела 2017 Красимира Ванчева Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 3146 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Светлин Иванов Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 4660 Първоинстанционни граждански дела 2017 Димана Кирязова Автоматично Протокол
27.6.2017 г. 4257 Първоинстанционни граждански дела 2017 Тихомира Казасова Автоматично Протокол
Страница 1 от 102607