PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 619344 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
28.9.2016 г. 1744 Първоинстанционни граждански дела 2016 ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА-ИГНАТОВА Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 671 Първоинстанционни граждански дела 2016 Златко Костадинов Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 478 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Росен Александров На дежурен съдия Протокол
28.9.2016 г. 324 Административни дела 2016 Вилиана Върбанова-Манолова Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 536 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Галина Иванова Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 16771 Първоинстанционни наказателни дела 2016 АНЕЛИЯ ЩЕРЕВА - 152 Ръчно Протокол
28.9.2016 г. 515 Административни дела 2016 Цветомира Димитрова Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 129 Търговски дела 2016 ГЕОРГИ ГОЧЕВ Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 3901 Първоинстанционни граждански дела 2016 КРИСТИАН ПЕТРОВ Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 1743 Първоинстанционни граждански дела 2016 ИРЕНА РАБАДЖИЕВА Автоматично Протокол
28.9.2016 г. 5477 Първоинстанционни граждански дела 2016 Стоян Мутафчиев Автоматично Протокол
Страница 1 от 56304