PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 471161 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
20.8.2017 г. 2482 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Рибчева На дежурен съдия Протокол
20.8.2017 г. 2481 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Рибчева На дежурен съдия Протокол
20.8.2017 г. 2480 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Рибчева На дежурен съдия Протокол
20.8.2017 г. 2479 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Милена Рибчева На дежурен съдия Протокол
20.8.2017 г. 152 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Славка Кабасанова На дежурен съдия Протокол
20.8.2017 г. 632 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Иван Шейтанов Ръчно Протокол
20.8.2017 г. 337 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Палмира Атанасова На дежурен съдия Протокол
20.8.2017 г. 631 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Иван Шейтанов Ръчно Протокол
20.8.2017 г. 630 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Иван Шейтанов Ръчно Протокол
20.8.2017 г. 3743 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Атанас Шкодров 4 с-в Ръчно Протокол
20.8.2017 г. 151 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Славка Кабасанова На дежурен съдия Протокол
Страница 1 от 42833