PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 678171 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
28.10.2016 г. 13208 Първоинстанционни граждански дела 2016 Мартин Стаматов 40 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13207 Първоинстанционни граждански дела 2016 Румяна Христова - Ненова 16 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13206 Първоинстанционни граждански дела 2016 Борислава Борисова 30 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13205 Първоинстанционни граждански дела 2016 Стоян Колев 43 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13204 Първоинстанционни граждански дела 2016 Десислава Манасиева-Жекова 20 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13203 Първоинстанционни граждански дела 2016 Мария Коюва 7 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13202 Първоинстанционни граждански дела 2016 Николай Стоянов 9 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13201 Първоинстанционни граждански дела 2016 Камелия Василева - Георгиева 25 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13200 Първоинстанционни граждански дела 2016 Камелия Василева - Георгиева 25 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13199 Първоинстанционни граждански дела 2016 Светослав Тодоров 41 с-в Автоматично Протокол
28.10.2016 г. 13198 Първоинстанционни граждански дела 2016 Христина Тодорова - Колева 39 с-в Автоматично Протокол
Страница 1 от 61652