PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 571107 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
24.8.2016 г. 1858 Първоинстанционни граждански дела 2016 Гюлфие Яхова Автоматично Протокол
24.8.2016 г. 1857 Първоинстанционни граждански дела 2016 Гюлфие Яхова Автоматично Протокол
24.8.2016 г. 594 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Емил Божков Автоматично Протокол
24.8.2016 г. 1856 Първоинстанционни граждански дела 2016 Гюлфие Яхова Автоматично Протокол
24.8.2016 г. 593 Първоинстанционни наказателни дела 2016 Стела Шипковенска Автоматично Протокол
24.8.2016 г. 1925 Секретни първоинстанционни наказателни дела 2016 Стоян Тонев - 2-ри състав Ръчно Протокол
24.8.2016 г. 1924 Секретни първоинстанционни наказателни дела 2016 Стоян Тонев - 2-ри състав Ръчно Протокол
24.8.2016 г. 11683 Първоинстанционни граждански дела 2016 Анета Трайкова На дежурен съдия Протокол
24.8.2016 г. 1923 Секретни първоинстанционни наказателни дела 2016 Стоян Тонев - 2-ри състав Ръчно Протокол
24.8.2016 г. 11682 Първоинстанционни граждански дела 2016 Анета Трайкова На дежурен съдия Протокол
24.8.2016 г. 1922 Секретни първоинстанционни наказателни дела 2016 Стоян Тонев - 2-ри състав Автоматично Протокол
Страница 1 от 51919