PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 760139 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
8.12.2016 г. 331 Първоинстанционни наказателни дела 2016 МАЯ КИРЧЕВА Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 330 Първоинстанционни наказателни дела 2016 МАЯ КИРЧЕВА Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15576 Първоинстанционни граждански дела 2016 Христина Сярова 17 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15575 Първоинстанционни граждански дела 2016 Геновева Илиева 24 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15574 Първоинстанционни граждански дела 2016 Весела Гълъбова 26 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15573 Първоинстанционни граждански дела 2016 Магдалена Давидова - Янева 34 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15572 Първоинстанционни граждански дела 2016 Стоян Колев 43 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15571 Първоинстанционни граждански дела 2016 Димитър Димитров 49 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15570 Първоинстанционни граждански дела 2016 Пламен Атанасов 8 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15569 Първоинстанционни граждански дела 2016 Весела Гълъбова 26 с-в Автоматично Протокол
8.12.2016 г. 15568 Първоинстанционни граждански дела 2016 Мирослава Данева 11 с-в Автоматично Протокол
Страница 1 от 69104