PagedList.StaticPagedList`1[RA.AssignmentIndex] StaticPagedList(Of RA.AssignmentIndex)

Търсене

Съд:

Дело:

Разпределение:


По зададените критерии са намерени общо 895231 съдебни дела.
Дата на разпределение Дело номер Вид Година Разпределен съдия Начин на разпределение Протокол
26.2.2017 г. 97 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Татяна Андонова Автоматично Протокол
26.2.2017 г. 958 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Камелия Ненкова На дежурен съдия Протокол
26.2.2017 г. 42 Първоинстанционни наказателни дела 2017 ПЛАМЕН ПЕНОВ На дежурен съдия Протокол
26.2.2017 г. 191 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Върбина Мълчиниколова Ръчно Протокол
26.2.2017 г. 190 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Върбина Мълчиниколова Ръчно Протокол
26.2.2017 г. 189 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Върбина Мълчиниколова Ръчно Протокол
26.2.2017 г. 188 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Върбина Мълчиниколова Ръчно Протокол
26.2.2017 г. 626 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Димитър Гальов На дежурен съдия Протокол
26.2.2017 г. 625 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Димитър Гальов На дежурен съдия Протокол
26.2.2017 г. 624 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Димитър Гальов На дежурен съдия Протокол
26.2.2017 г. 198 Първоинстанционни наказателни дела 2017 Деян Денев Ръчно Протокол
Страница 1 от 81385